Brak zgody na wyrobienie paszportu

Brak zgody rodzica na wyrobienie paszportu

Brak zgody rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka często bywa sporym problemem i istotnym elementem konfliktu okołorozwodowego rodziców. W celu wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest nie tylko sama zgoda obojga rodziców, ale również ich jednoczesna obecność w trakcie składania wniosku. Co zrobić w sytuacji, gdy drugi rodzic złośliwie nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu?

Podejmowanie decyzji dotyczących dziecka

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każde z rodziców jest uprawnione i obowiązane do wykonywania władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska. Dotyczy to sytuacji, gdy rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej a także częściowo, gdy władza rodzicielska nie została ograniczona. Rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską nadal ma bowiem prawo i obowiązek jej wykonywania, chociaż w ograniczonym zakresie. Więcej o ograniczeniu władzy rodzicielskiej przeczytają Państwo w artykule pt. „Władza rodzicielska i jej ograniczenie„.

W sytuacjach, gdy rodzice muszą zadecydować o sprawie dziecka, która ma charakter istotny, mają oni obowiązek podejmować decyzję wspólnie. Jeżeli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, rozstrzygnięcie w takiej sprawie może wydać sąd opiekuńczy, tj. właściwy sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich.

Istotne sprawy dziecka

Czym są istotne sprawy dziecka? Ustawa nie przewiduje definicji legalnej tego pojęcia, jednakże przyjmuje się, że są to sprawy o charakterze doniosłym i ważnym dla dziecka i z punktu widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Sprawy istotne dziecka to m.in. decyzje dotyczące imienia i nazwiska dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, na wakacje, zmiany obywatelstwa, określenia kierunku wychowywania dziecka czy przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań itp. Sprawą istotną z punktu widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem jest również wyrobienie dziecku paszportu. W powyższych sprawach rodzice muszą decydować wspólnie. Jeżeli jeden z rodziców nie wyraża zgody, a rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, jeden z rodziców może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie istotnych spraw dziecka.

Paszport dla dziecka bez zgody rodzica Adwokat Warszawa

Postępowanie sądowe w przedmiocie istotnych spraw dziecka polega na złożeniu wniosku w przedmiocie orzeczenia w zakresie określonej sprawy. W przypadku wyjazdu za granicę będzie to wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę, a w przypadku paszportu – wniosek o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu.

Co istotne, sąd w takim postępowaniu nie orzeka o zakazaniu rodzicowi dokonania jakiejś decyzji. Wniosek o zakazanie rodzicowi wyjazdu z dzieckiem za granicę jest więc nieprawidłowy i nie będzie mógł być procedowany. W przypadku konfliktu co do wyjazdu dziecka za granicę to rodzic, który z dzieckiem chce wyjechać, musi złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę.

Sąd właściwy

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy – sąd opiekuńczy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W razie braku miejsca zamieszkania właściwość sądu ustala się według miejsca pobytu dziecka, a w razie braku miejsca pobytu właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Tryb postępowania i opłata

Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym, a postępowanie wszczynane jest na wniosek rodzica. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. W zależności od tego ilu istotnych spraw dotyczy wniosek, tyle opłat w kwocie 100 zł należy wnieść. Opłatę można wnieść w znakach sądowych czy przelewem na rachunek bankowy sądu, załączając do wniosku potwierdzenie dokonania przelewu.

Wyrażenie zgody na paszport a wyjazd

Brak zgody rodzica na wyrobienie paszportu dziecku jest spowodowany najczęściej obawą przed wywiezieniem dziecka za granicę. Co istotne, nawet wydanie przez sąd opiekuńczy zgody na wyrobienie paszportu nie oznacza wyrażenia zgody na wyjazd dziecka za granicę, tym bardziej, jeśli ma to być stała zmiana miejsca pobytu dziecka. W tym celu należy złożyć konkretny wniosek do sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie tej konkretnej kwestii. Sprawy dotyczące wyrobienia paszportu i wyjazdu dziecka za granicę mogą być połączone do wspólnego rozpoznania.

Z uwagi na zakres postępowania i ryzyko oddalenia wniosku, dobrze jest skorzystać ze wsparcia adwokata.

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

5 1 Zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x