Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym

W każdej sprawie cywilnej, zarówno rozpoznawanej w procesie, jak i postępowaniu odrębnym czy w trybie nieprocesowym, a nawet tej poddanej kognicji sądu polubownego, strona uprawniona, posiadająca interes prawny, może żądać udzielenia przez sąd zabezpieczenia. Jaka jest właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym? Istota postępowania zabezpieczającego O...

Wezwanie do zapłaty, czyli nieterminowe płatności

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to zapewne przynajmniej raz w swojej karierze miałeś do czynienia z nieterminowymi płatnościami z tytułu wystawionych faktur VAT. Nierzadko zdarzają się także całkowite odmowy spełnienia świadczenia za wykonaną usługę. Co w takiej sytuacji można zrobić i czy od razu trzeba występować na drogę sądową? Zapoznajcie się z praktycznym...

Przestępstwo niealimentacji

Ostatni wpis dotyczący sposobu ustalania wysokości alimentów przysługujących na dziecko cieszył się dużą popularnością. Niemniej, nawet wtedy, gdy alimenty zostaną zasądzone przez sąd w określonej wysokości, może dojść do uchylania się od ich płacenia przez zobowiązanego do tego rodzica. Czym jest przestępstwo niealimentacji i jak dochodzić swoich praw?Pojęcie...

Uzyskanie adresu zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako „KPC”), gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać między innymi oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. Co zrobić w sytuacji, gdy nie posiadamy adresu zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną? O ile uzyskanie adresu przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową...