Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron z pewnością przyczynia się do sprawnego przebiegu postępowania. Postępowania rozwodowe mogą trwać latami. W Warszawie czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy może sięgać nawet 8-12 miesięcy, w zależności od tego, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, do którego wydziału trafi sprawa i do referatu którego sędziego zostanie przydzielona. Na długość procesu rozwodowego wpływ ma w szczególności zakres żądań małżonków oraz stopień konfliktu. Sprawdź, czy rozwód za porozumieniem stron jest możliwością dla Ciebie.

Tryb postępowania w sprawie o rozwód

Sprawy rozwodowe w Polsce mają charakter sporny. Oznacza to, że toczą się w trybie procesowym. Jeden małżonek musi być stroną powodową, czyli wnosi pozew o rozwód, a drugi małżonek musi być stroną pozwaną, czyli odpowiada na pozew o rozwód. Nie ma to, jednakże, znaczenia, na rozkład sił pomiędzy stronami. Każdy z małżonków ma takie same uprawnienia w procesie.

Na ten moment nie ma możliwości złożenia „wniosku o rozwód” podpisanego przez oboje małżonków. Nie ma również możliwości uzyskania rozwodu w innym trybie niż przed sądem wskutek wydanego wyroku rozwodowego. Niemniej, postępowanie rozwodowe w Polsce może toczyć się w pełnym porozumieniu stron, co przyczynia się do przyspieszenia postępowania.

Orzekanie o winie w rozwodzie

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co do zasady, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Oboje małżonkowie mogą złożyć zgodny wniosek o zaniechanie orzekania o winie w rozkładzie pożycia. W takiej sytuacji postępowanie dowodowe nie będzie określało kto ponosi winę, a jedynie czy doszło do całkowitego rozkładu pożycia i czy rozkład ten ma charakter trwały. Może to zostać ustalone wyłącznie na podstawie przesłuchania małżonków, co znacznie ogranicza nam postępowanie dowodowe i czas jego trwania.

Przesłuchanie małżonków w sprawie o rozwód

W niektórych przypadkach sąd może przeprowadzić przesłuchanie stron na podstawie oświadczeń złożonych na piśmie. Oznacza to, że być może w ogóle nie będziecie musieli stawiać się osobiście na terminie rozprawy.

Małoletnie dzieci w rozwodzie

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek orzec w wyroku rozwodowym w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dzieci. Co do wszystkich tych kwestii małżonkowie mogą dojść do porozumienia jeszcze zanim zostanie złożony pozew o rozwód. Porozumienie może zostać spisane w formie porozumienia rodzicielskiego i stanowić załącznik do pozwu.

Małżonkowie mogą także złożyć zgodny wniosek o zaniechanie orzekania o kontaktach z dzieckiem. W takiej sytuacji sąd nie będzie orzekał w przedmiocie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Jak przyspieszyć sprawę o rozwód? Adwokat Warszawa

Na czas trwania postępowania rozwodowego ma także niewątpliwie wpływ sposób sporządzenia pozwu o rozwód. Spełnienie wszystkich wymogów formalnych pisma procesowego, załączenie odpowiednich dokumentów we właściwej formie, wskazanie wszystkich niezbędnych zgodnie z przepisami prawa informacji będzie miało wpływ na sprawny przebieg postępowania, bowiem uniknie sytuacji takich jak wzywanie przez sąd do uzupełnienia  braków formalnych, zajęcia stanowiska czy przedstawienia dokumentów.

Z tego powodu nawet w przypadku pełnego porozumienia małżonków warto zwrócić się o sporządzenie dokumentów do profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata. W tej sprawie możesz skontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem telefonu: +48 510 668 414, mailowo pod adresem: kontakt@kancelarialewandowska.com, jak również za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt„.

Porozumienie rozwodowe – czy jest niezbędne?

Co do zasady, jeżeli pozew o rozwód zostanie sporządzony w sposób prawidłowy, bez braków formalnych i zawierać będzie wszelkie niezbędne informacje, a w odpowiedzi na pozew (którą i tak strona pozwana musi wnieść po zobowiązaniu jej do tego przez sąd) drugi małżonek wskaże, że zgadza się z żądaniem pozwu, postępowanie rozwodowe powinno przebiegać sprawnie.

Niemniej, coraz częstszą praktyką dla zapewnienia jeszcze sprawniejszego przebiegu postępowania rozwodowego, jest załączanie do pozwu o rozwód podpisanego przez obydwie strony porozumienia rozwodowego, które już na początkowym etapie sprawy pokaże sądowi rozpoznającemu sprawę, że małżonkowie doszli do pełnego porozumienia, zatem zasadne jest szybkie podjęcie stosownych zarządzeń. Jeżeli jesteś zainteresowana/y skorzystaniem z takiej możliwości, możesz skontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem telefonu: +48 510 668 414, mailowo pod adresem: kontakt@kancelarialewandowska.com, jak również za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt„.

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

5 1 Zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x