Koszty utrzymania dziecka w sprawie o rozwód

Koszty utrzymania dziecka w rozwodzie

Koszty utrzymania dziecka w rozwodzie muszą zostać przez sąd ustalone. Sąd opiera się przy tym na całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Niemniej, jeżeli jeden z rodziców dochodzi zasądzenia na rzecz małoletniego dziecka określonej kwoty alimentów, to powinien ją uzasadnić i stosownie wykazać. W przeciwnym razie, w przypadku kwestionowania wysokości alimentów przez drugiego rodzica zobowiązanego do alimentacji, zasądzona kwota alimentów może być niższa niż żądana. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak to wygląda w praktyce oraz jak ustalić koszty utrzymania dziecka.

Alimenty w wyroku rozwodowym

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek rozstrzygnąć w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W tym celu niezbędne jest przedstawienie przez stronę w jaki sposób kształtują się miesięczne koszty utrzymania małoletniego dziecka.

W sytuacji, gdy pomiędzy rodzicami istnieje spór co do tego w jakiej wysokości mają zostać zasądzone alimenty na rzecz małoletniego dziecka, wykaz kosztów utrzymania powinien być sporządzony skrupulatnie, a wydatki powinny być poparte fakturami imiennymi lub względnie wydrukami z rachunku bankowego.

Paragony powinny stanowić dowód na wykazanie poniesienia kosztów jedynie w ostateczności, najlepiej w towarzystwie wydruku z rachunku bankowego, jeśli płatność była elektroniczna. Wynika to z tego, że paragon nie zawiera informacji kto poniósł dany wydatek ani na czyją rzecz, w związku z czym może to zostać podważone w toku postępowania (nie tylko o rozwód; zasada ta dotyczy w praktyce także postępowania np. o zasądzenie alimentów). Sąd przy ustalaniu wysokości kosztów utrzymania dziecka może w ogóle nie uwzględnić kosztów, które miały zostać wykazane jedynie na podstawie paragonów.

Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Koszty utrzymania dziecka najlepiej jest sporządzić w formie tabeli z wykazem miesięcznych wydatków. Wydatki rzadsze niż raz na miesiąc powinny być wyliczone w stosunku rocznym, a następnie do tabeli powinna zostać dodana średnia miesięczna.

Do kosztów utrzymania dziecka można zaliczyć:

 1. wyżywienie;

 2. odzież i obuwie;

 3. środki czystości – należy podzielić przez liczbę domowników;

 4. kosmetyki;

 5. koszty leczenia, w tym dentysta, leki, witaminy, okulary, aparat ortodontyczny;

 6. utrzymanie domu – wyłącznie w zakresie udziału przypadającego na dziecko, należy podzielić przez liczbę domowników;

 7. paliwo – wyłącznie w zakresie, w jakim samochód używany jest na cele dowożenia dziecka do i ze szkoły, przedszkola, na zajęcia dodatkowe, itp.;

 8. wydatki szkolne, w tym wyżywienie w szkole i ubezpieczenie;

 9. zajęcia dodatkowe, tak sportowe, jak i korepetycje;

 10. kultura (kino, teatr), hobby i rozwój zainteresowań;

 11. zabawki i akcesoria;

 12. wakacje i ferie;

 13. telefon;

 14. kieszonkowe.

Koszty eksploatacji mieszkania

Jeśli chodzi o doliczanie do kosztów utrzymania dziecka kosztów eksploatacji mieszkania, tj. odpowiedniego udziału dziecka w kosztach związanych z mieszkaniem, np. czynsz, opłaty, media, to nie jest to zasadą, że sądy takie koszty uwzględniają. Niekiedy wskazuje się, że brak jest podstaw do wliczania do obowiązku alimentacyjnego kosztów wynajmu mieszkania i jego utrzymania, bowiem koszt ten obciąża rodzica, przy którym zostało ustalone miejsce pobytu dziecka. Tym samym, rodzic ten zobowiązany jest zapewnić dla siebie takie mieszkanie, które umożliwia pobyt w nim dzieci. Niezależnie od tego czy rodzic zamieszkuje sam czy z dzieckiem, jest obowiązany do uiszczania opłat za to mieszkanie. Niemniej, warto takie koszty doliczyć i odpowiednio je w pozwie uzasadnić przedstawiając stosowne dokumenty.

Koszty paliwa i dojazdów

W przypadku doliczania do kosztów utrzymania dziecka paliwa za dowożenie dzieci do szkoły i na zajęcia czy do lekarza warto pamiętać, że powinno to być wyliczone stosunkowo. Kosztem utrzymania dziecka nie będzie cały miesięczny koszt paliwa, bowiem z auta korzysta się też do celów prywatnych, a nawet służbowych, które przecież nie są związane z potrzebami dziecka. Należałoby więc wyliczyć kilometrówkę i stosunkowo doliczyć do kosztów utrzymania dziecka koszt paliwa proporcjonalny do użytkowania auta tylko na potrzeby dziecka.

Alimenty Adwokat Warszawa

Co do zasady każde z rodziców obowiązane jest uczestniczyć w kosztach utrzymania dziecka w równym stopniu. W takim przypadku łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka, który zostanie obliczony po zsumowaniu powyższych wydatków, należy podzielić przez 2, a otrzymany wynik stanowić będzie kwotę dochodzonych alimentów.

W sytuacji, gdy miejsce pobytu dziecka ma zostać ustalone przy jednym z rodziców, który będzie czynił w większym stopniu osobiste starania o wychowanie dziecka, można wnioskować o nierównomierne rozłożenie udziałów rodziców w kosztach utrzymania dziecka (najczęściej w stosunku 40/60 albo 30/70). Na ustalenie nierównego udziału w kosztach utrzymania dziecka mogą mieć wpływ częstotliwość kontaktów rodzica z dzieckiem i stopień jego zaangażowania w życiu dziecka, jak również sytuacja życiowa i finansowa obojga rodziców.

Artykuł zawiera fragmenty e-booka „Pozew o rozwód: wzór wraz z objaśnieniami” który jest dostępny w zakładce „SKLEP„. E-book może okazać się nieocenioną pomocą w samodzielnym sporządzeniu samodzielnie pozwu o rozwód oraz przybliży przebieg postępowania rozwodowego.

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

5 1 Zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x