Miejsce pobytu i władza rodzicielska w rozwodzie

Miejsce pobytu dziecka i władza rodzicielska w rozwodzie Adwokat Warszawa

Miejsce pobytu dziecka i władza rodzicielska to jedne z elementów wyroku rozwodowego. Sąd w wyroku powinien rozstrzygnąć w przedmiocie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, jak również w przedmiocie władzy rodzicielskiej. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jakie są możliwe rozstrzygnięcia sądu rozwodowego w tym zakresie.

Miejsce pobytu dziecka Adwokat Warszawa 

Miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sąd orzekając rozwód musi orzec o tym, przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce stałego pobytu. Z tego powodu w postępowaniu rozwodowym składa się stosowny wniosek o ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka stron będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki albo ojca. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy wniosek w zakresie władzy rodzicielskiej nie obejmuje jej ograniczenia ani pozbawienia, a oboje rodzice mają mieć pełną władzę rodzicielską.

Co do zasady w przypadku, gdy sąd w wyroku rozwodowym władzę rodzicielską ogranicza lub jej pozbawia, nie ma konieczności wnoszenia o ustalenie miejsca pobytu przy drugim z rodziców, który będzie miał pełną władzę rodzicielską. Niemniej, często przyjmuje się, że mimo wniosku o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej i tak umieszcza się w pozwie wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka każdorazowo w miejscu zamieszkania drugiego rodzica.

Władza rodzicielska Adwokat Warszawa

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek rozstrzygnąć także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków (art. 58 § 1 k.r.o.).

W przypadku zawarcia przez małżonków porozumienia wychowawczego, sąd może takie pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie uwzględnić, pod warunkiem, że jest zgodne z dobrem dziecka. Porozumienie wychowawcze małżonkowie mogą sporządzić u adwokata czy mediatora.

Rozstrzygnięć sądu w wyroku rozwodowym w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi może być kilka. Do najczęstszych z nich, gdy dobro dziecka nie jest zagrożone i jego sytuacja nie wymaga podjęcia dalej idących rozstrzygnięć, sąd:

  1. powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, z jednoczesnym ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców;

  2. powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiemu z nich do określonych obowiązków uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej tego rodzica, przy którym dziecko nie będzie miało miejsca pobytu, nie musi być związane z tym, że dobro dziecka jest zagrożone, ani że rodzic ten nie ma kompetencji wychowawczych. Tego typu rozwiązanie, w którym sąd jednemu z rodziców władzę rodzicielską powierza, a drugiemu ogranicza, ma na celu ułatwienie rodzicowi wiodącemu (przy którym dziecko ma mieć miejsce stałego pobytu) wykonywanie władzy rodzicielskiej, skoro rodzice żyć będą w rozłączeniu.

Jeżeli władza rodzicielska w wyroku rozwodowym zostałaby powierzona obojgu rodzicom należy mieć na względzie, że mimo rozwodu będą oni musieli nadal wspólnie podejmować decyzje w przedmiocie istotnych spraw dziecka.

Jeżeli konflikt między byłymi małżonkami będzie trwać nadal, podejmowanie tych decyzji może być utrudnione, o ile nie niemożliwe. Dotyczyć to może np. zmiany miejsca zamieszkania, wyjazdu za granicę (nawet krótkotrwałego na ferie czy wakacje), wyboru sposobu leczenia, wyrobienia paszportu.

W braku porozumienia w powyższych kwestiach każdorazowo rodzice będą musieli składać wniosek do sądu rejonowego – sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie w przedmiocie istotnych spraw dziecka.

Z powyższych względów nadal dosyć częstym rozstrzygnięciem sądów w sprawach rozwodowych jest ograniczenie władzy rodzicielskiej temu rodzicowi, z którym dziecko nie mieszka lub nie będzie mieszkać na stałe. Jeśli wynika to tylko z samego faktu rozwodu i braku porozumienia rodziców de facto nie ma konieczności wykazywania w postępowaniu, że drugi rodzic nie ma odpowiednich predyspozycji wychowawczych czy że dobro dziecka jest zagrożone.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Adwokat Warszawa

W pozwie o rozwód, podobnie jak w odrębnym od postępowania rozwodowego postępowaniu nieprocesowym o ograniczenie władzy rodzicielskiej, należy wskazać do współdecydowania w przedmiocie których istotnych spraw dziecka sąd ma pozostawić drugiemu rodzicowi władzę rodzicielską. Wskazane we wniosku istotne sprawy dziecka to będą te, co do których rodzic zachowuje prawo do współdecydowania, np. „wnoszę o ograniczenie Pozwanemu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, sposobu leczenia, zmiany miejsca zamieszkania i wyjazdu na stałe za granicę”.

We wszystkich pozostałych obszarach decyzje będzie mógł podejmować samodzielnie rodzic, któremu sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeśli dobro dziecka tego wymaga, sąd może podjąć także dalej idące zarządzenia w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej, np. ustanowić nadzór kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej Adwokat Warszawa

W pozwie o rozwód można żądać pozbawienia władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Adwokat Warszawa

Co do zasady, w wyroku rozwodowym sąd może także zawiesić władzę rodzicielską w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. ciężka choroba i zaplanowane leczenie za granicą). Zgodnie bowiem z art. 112 k.r.o., pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.

Artykuł zawiera fragmenty e-booka „Pozew o rozwód: wzór wraz z objaśnieniami” który jest dostępny w zakładce „SKLEP„. E-book może okazać się nieocenioną pomocą w samodzielnym sporządzeniu samodzielnie pozwu o rozwód oraz przybliży przebieg postępowania rozwodowego.

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

5 1 Zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x