Miesiąc: luty 2022

 • Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym
  , ,

  Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym

  Wkażdej sprawie cywilnej, zarówno rozpoznawanej w procesie, jak i postępowaniu odrębnym czy w trybie nieprocesowym, a nawet tej poddanej kognicji sądu polubownego, strona uprawniona, posiadająca interes prawny, może żądać udzielenia przez sąd zabezpieczenia. Jak wygląda egzekucja zabezpieczenia roszczenia i jak ją uzyskać?

 • Opodatkowanie spadku
  ,

  Opodatkowanie spadku

  Otrzymanie spadku zazwyczaj wiąże się z przykrymi okolicznościami, stąd często w ferworze wydarzeń, zapominamy o tym, że przyjęcie spadku może nieść za sobą nie tylko przysporzenie majątkowe, lecz także obowiązek jakim jest uiszczenie podatku od spadków i darowizn. Opodatkowanie spadku reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Warto mieć świadomość, że mimo występujących w zakresie spadków zwolnień, to aby z nich skorzystać, należy spełnić określone warunki.

 • Zasiłek chorobowy a zmiana pracodawcy
  ,

  Zasiłek chorobowy a zmiana pracodawcy

  Pracownik rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron, a następnie został zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Po jakimś czasie zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób zostanie obliczony zasiłek chorobowy? Czy znaczenie ma wysokość wynagrodzenia u poprzedniego pracodawcy?

 • Zmiana warunków pracy w okresie ochronnym
  ,

  Zmiana warunków pracy w okresie ochronnym

  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Wynika to z art. 39 Kodeksu pracy. Czy zmiana warunków pracy w okresie ochronnym jest możliwa?