Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość alimentów na dziecko, wbrew pozorom, nie jest kwotą, która nie znajduje żadnego pokrycia w rzeczywistości. Wiele razy klienci zwracali się do mnie z pytaniem: ile teraz wynoszą alimenty i o ile wnosić? Przede wszystkim, pytanie to jest zadane w sposób wadliwy, bowiem wysokość alimentów w Polsce nie jest ustalana z góry i jest inna w przypadku każdego dziecka. Sąd wysokość alimentów ustala indywidualnie, w oparciu o określone w ustawie przesłanki. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo na jakich zasadach ustala się wysokość alimentów na dziecko.

Obowiązki rodziców

Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez oboje rodziców, co do zasady w równej części, stanowi realizację obowiązków rodzicielskich. Każdy z rodziców jest obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. 

Przesłanką wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego nie jest uzyskanie pełnoletniości ani nawet ukończenie nauki, a uzyskanie przez (pełnoletnie) dziecko możliwości samodzielnego utrzymania. Co więcej, obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa, a należy wystąpić w tym celu do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o alimenty Adwokat Warszawa

Wysokość udziału rodzica w kosztach utrzymania dziecka, czyli alimenty, ustalana jest między innymi w wyroku orzekającym rozwód. W innych sytuacjach należy wnieść do właściwego sądu pozew o alimenty.

Pozew o alimenty można złożyć wtedy, gdy drugi rodzic nie uczestniczy finansowo w jego utrzymaniu i wychowaniu albo uczestniczy jedynie w małej części. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy rodzice dziecka rozstają się lub już od narodzin dziecka żyją w rozłączeniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzice są małżeństwem. Alimenty przysługują na każde dziecko, niezależnie czy pochodzi ono ze związku małżeńskiego.

Kto może wnieść pozew o alimenty?

Osobą uprawnioną do wniesienia pozwu o zasądzenie alimentów jest dziecko, a nie rodzic. W związku z tym, to dziecko jest powodem w sprawie sądowej. Jeżeli dziecko jest małoletnie, czyli nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, jest zawsze w sprawie reprezentowane przez swojego rodzica, który występuje w charakterze przedstawiciela ustawowego. Rodzic może być z kolei reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika – na przykład adwokata. 

Jeśli dziecko dochodzące alimentów na swoją rzecz jest już pełnoletnie, jeden z rodziców także może występować w jego imieniu, ale już w charakterze pełnomocnika, a nie przedstawiciela ustawowego. Dorosłe dziecko również może wystąpić z pozwem o alimenty, niemniej musi występować w sprawie samodzielnie. W razie ukończenia 18 roku życia w toku postępowania dziecko powinno udzielić rodzicowi pełnomocnictwa do dalszego jego reprezentowania oraz potwierdzić, że chce nadal kontynuować postępowanie.

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby, która jest uprawniona do ich otrzymywania, oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, która jest obowiązana do ich płacenia (art. 135 § 1 k.r.o.). Sąd bierze również pod uwagę prawo dziecka do wychowania na podobnej stopie życiowej, co jego rodzice. Z tego względu nie ma możliwości ustalenia minimalnej czy maksymalnej wysokości alimentów. Kwota alimentów jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka, w oparciu o jego usprawiedliwione potrzeby, realne koszty utrzymania, z uwzględnieniem możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji oraz prawa dziecka do życia na zbliżonej stopie życiowej co jego rodzice. Statystyki dotyczące wysokości zasądzanych w Polsce alimentów mają jedynie wartość statystyczną i nie stanowią punktu wyjścia dla ustalania wysokości alimentów.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie(art. 135 § 2 k.r.o.). W takiej sytuacji świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. 

Wartość przedmiotu sporu

W praktyce przyjmuje się, że pozew o alimenty powinien zawierać wartość przedmiotu sporu. WPS podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Świadczenia alimentacyjne należą do tzw. świadczeń powtarzających się. W tego typu sprawach wartość przedmiotu sporu stanowi sumę świadczeń za jeden rok. Wysokość dochodzonych alimentów należy więc pomnożyć przez 12 miesięcy.

Sąd właściwy w sprawie o alimenty

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty jest sąd rejonowy. Pozew o alimenty można wytoczyć według miejsca zamieszkania dziecka. Powództwo może zostać wniesione także do sądu właściwości ogólnej, tj. do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego. To do strony powodowej należy wybór, do którego sądu, ustalonego według powyższych zasad, wniesie pozew. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą listem poleconym na adres siedziby sądu.

Opłata sądowa

Strona dochodząca świadczeń alimentacyjnych jest z mocy prawa zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Pozew o alimenty nie podlega więc opłacie sądowej.

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

5 1 Zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x