Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym

Autorem publikacji jest mgr inż. Anna Kawęcka, starszy specjalista w wydziale Prawnym i PPP MFiPR. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, studia inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, a także studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska UWr. Obecnie studiuje architekturę krajobrazu i jest...

Wniosek o zabezpieczenie – i co dalej?

Postępowanie zabezpieczające, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, budzi wiele emocji. W przypadku oddalenia wniosku o zabezpieczenie powództwa wiele osób nie wie jakie powinny być kolejne kroki w sprawie, jednocześnie obawiając się, że oddalenie wniosku z góry przekreśla szanse na wygranie całej sprawy. Jak jest w rzeczywistości? O zabezpieczeniu słów kilka Zgodnie z art. 730 § 1...