Konsekwencje zameldowania najemcy w lokalu mieszkalnym

Zawarcie umowy najmu lokalu na cele mieszkaniowe może przysporzyć nie lada problemów. Dotyczy to w szczególności najmu zwykłego. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego. Niemniej, niekiedy najemca chciałby mieć możliwość zameldowania siebie i członków swojej rodziny w wynajmowanym lokalu. Jakie są tego konsekwencje prawne?

Czytaj dalej

Wpis umowy najmu do księgi wieczystej bez zgody wynajmującego

W dzisiejszych czasach umowy najmu są powszechnie zawierane, niezależnie od tego, czy jest to najem na cele mieszkaniowe, czy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Najemca może zażądać wpisania umowy najmu do księgi wieczystej nieruchomości. Czy w sytuacji, gdy wynajmujący nie wyrazi zgody na wpis, najemca i tak może wystąpić z takim wnioskiem do sądu? Czy taki wpis zwiększa ochronę prawną najemcy?

Czytaj dalej