Tag: Ubezwłasnowolnienie

  • Ubezwłasnowolnienie i jego konsekwencje
    ,

    Ubezwłasnowolnienie i jego konsekwencje

    Gdy osoba najbliższa choruje, piętrzą się nie tylko ilość spraw do załatwienia, ale także kwestie natury prawnej. Czasem niezbędne staje się nawet pozbawienie chorego możliwości podejmowania decyzji w sprawach go dotyczących, a więc ubezwłasnowolnienie go. Kiedy można to zrobić i kto jest do tego upoważniony?