Czy cudzoziemcom przysługuje 500 plus?

Program Rodzina 500 plus realizowany jest w Polsce już od kilku lat. Ma on na celu wsparcie rodzin z dziećmi poprzez wypłacane co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. Świadczenie to przysługuje obecnie na wszystkie dzieci do 18 roku życia, a więc bez względu na dochód na osobę w rodzinie. W Polsce żyje wiele rodzin, w których co najmniej jedno z rodziców jest...

Zmiany w Programie 500 plus – co powinieneś wiedzieć?

Program Rodzina 500 plus funkcjonuje w Polsce już od kilku lat. Od zeszłego roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany w rodzinie. Nowy rok 2021 r. wprowadza istotne zmiany w Programie. Co powinni wiedzieć rodzice? Warunek przyznania świadczenia Po ostatnich zmianach w Programie Rodzina 500 plus,...

Prawo do świadczenia 500 plus utraci więcej samotnych rodziców

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła płaca minimalna. Rozporządzeniem z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794), Rada Ministrów ustaliła, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosić będzie 2250 zł (§ 1 cytowanego rozporządzenia). Jakie ma to...