Czy wyższe koszty to wyższe alimenty?

W mojej praktyce zawodowej często spotykam się z tym, że niektórzy rodzice dochodzący alimentów na małoletnie dziecko wychodzą z założenia, że im wyższe wskażą koszty utrzymania dziecka, tym wyższe otrzymają alimenty. Nie jeden raz spotkałam się z postami w mediach społecznościowych, z pytaniami o to, jaki koszt utrzymania dziecka wskazać w pozwie, aby otrzymać konkretną kwotę alimentów. Czy rzeczywiście tak jest? Czy od tego zależy wysokość alimentów? Zapraszam do lektury dzisiejszego artykułu.

Alimenty na dziecko Adwokat Warszawa

Każdy z rodziców jest obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez oboje rodziców, co do zasady w równej części, stanowi realizację obowiązków rodzicielskich.

Przesłanką wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego nie jest uzyskanie pełnoletniości ani nawet ukończenie nauki, a uzyskanie przez (pełnoletnie) dziecko możliwości samodzielnego utrzymania. Co więcej, obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa.

Wysokość alimentów na dziecko

Wysokość udziału rodzica w kosztach utrzymania dziecka, czyli alimenty, ustalana jest między innymi w wyroku orzekającym rozwód, ale również w wyroku rozpoznającym powództwo o zasądzenie alimentów, o którym jest mowa w niniejszym artykule.

Pozew o alimenty można złożyć wtedy, gdy drugi rodzic nie uczestniczy finansowo w jego utrzymaniu i wychowaniu albo uczestniczy w niewystarczającym stopniu. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy rodzice dziecka rozstają się lub już od narodzin dziecka żyją w rozłączeniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzice są małżeństwem. Alimenty przysługują na każde dziecko, niezależnie czy pochodzi ono ze związku małżeńskiego.

Kto może wnieść pozew o alimenty?

Pozew o alimenty co do zasady wnosi dziecko, a nie rodzic. To dziecko jest uprawnione do alimentów i to ono jest stroną powodową w tej sprawie. Niemniej, z uwagi na brak ukończonego 18 roku życia, dziecko reprezentuje w sprawie jego przedstawiciel ustawowy (zazwyczaj jeden z rodziców). Stroną pozwaną jest osoba zobowiązana z alimentów. Rodzic reprezentujący małoletnie dziecko w sprawie o alimenty może być reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika – na przykład adwokata. 

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby, która jest uprawniona do ich otrzymywania, oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, która jest obowiązana do ich płacenia (art. 135 § 1 k.r.o.). Sąd bierze również pod uwagę prawo dziecka do wychowania na podobnej stopie życiowej, co jego rodzice.

Z tego względu nie ma możliwości ustalenia minimalnej, czy maksymalnej wysokości alimentów. Kwota alimentów jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka, w odniesieniu do jego usprawiedliwionych potrzeb i realnych kosztów utrzymania, z uwzględnieniem możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji oraz prawa dziecka do życia na zbliżonej stopie życiowej co jego rodzice. Statystyki dotyczące wysokości zasądzanych w Polsce alimentów mają jedynie wartość statystyczną i nie stanowią punktu wyjścia dla ustalania wysokości alimentów.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie(art. 135 § 2 k.r.o.). W takiej sytuacji świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w całości lub części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. 

Czy im wyższe koszty utrzymania, tym wyższe alimenty?

Odpowiedź na to pytanie mogłaby być twierdząca przy założeniu, że wskazane w pozwie i wykazywane w toku postępowania koszty utrzymania dziecka są realne i rzeczywiste. Jeśli natomiast wskazywane koszty utrzymania są sztucznie zawyżane na cele postępowania sądowego, nie ma to wpływu na wysokość alimentów w tym sensie, że sąd nadal ustala rzeczywiste i usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka.

W swojej praktyce zawodowej, zwłaszcza gdy wstępuję do sprawy już w trakcie jej trwania, zauważyłam, że sztuczne zawyżanie kosztów utrzymania dziecka w celu uzyskania wyższej kwoty alimentów, często znacząco utrudnia wykazanie rzeczywistych potrzeb dziecka. Wbrew pozorom skutek może w takiej sytuacji być zupełnie odwrotny niż zamierzony.

Jak wykazywać koszty utrzymania dziecka na cele alimentacyjne?

W prowadzonych przeze mnie sprawach zawsze dbam o to, aby składane pisma były przejrzyste i uporządkowane. To samo dotyczy wykazywania poszczególnych faktów. W sprawach alimentacyjnych zawsze rekomenduję sporządzenie w formie tabelarycznej zestawienia kosztów utrzymania dziecka, np. za ostatnie 3-6 miesięcy, a nawet 12 miesięcy, jeśli jest taka konieczność. Do każdego wydatku załączamy dowód w postaci faktury, rachunku albo wydruku z rachunku bankowego. Dokumenty powinny być ułożone w kolejności, która wynika z uzasadnienia pisma. Nie zawsze jest konieczność wykazywania każdego wydatku dokumentem (np. w przypadku standardowych wydatków, takich jak wyżywienie czy środki czystości, które sąd może przyjąć na zasadzie doświadczenia życiowego, jeśli kwoty nie są zawyżone). To, które dokumenty należy przedłożyć w sprawie, warto skonsultować ze swoim pełnomocnikiem. Przejrzyste przedstawienie kosztów utrzymania dziecka i wykazanie tych kosztów odpowiednimi dokumentami to ważna część każdego postępowania alimentacyjnego.

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

5 1 Zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x