Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to swoiste novum wśród spółek prawa handlowego. Mówiono o niej już od dawna, lecz do tej pory ograniczano się zaledwie do wskazania momentu jej wdrożenia. Czym jest prosta spółka akcyjna i jakie są zasady jej funkcjonowania?

Czytaj dalej