Przestępstwo niealimentacji

Ostatni wpis dotyczący sposobu ustalania wysokości alimentów przysługujących na dziecko cieszył się dużą popularnością. Niemniej, nawet wtedy, gdy alimenty zostaną zasądzone przez sąd w określonej wysokości, może dojść do uchylania się od ich płacenia przez zobowiązanego do tego rodzica. Czym jest przestępstwo niealimentacji i jak dochodzić swoich praw?Pojęcie...

Egzekucja alimentów z zagranicy

W poprzednim poście pisałam o sposobach dochodzenia alimentów, gdy dłużnik alimentacyjny znajduje się na terenie kraju. Niestety, coraz częściej dochodzi do ucieczki alimenciarzy za granicę. Jakie wtedy prawa przysługują osobom uprawnionym jak wygląda egzekucja alimentów z zagranicy?Kraje Unii EuropejskiejW dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Europejskiej...

Alimenciarz – jak sobie z nim poradzić?

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Tytułem wykonawczym do egzekucji alimentów mogą być orzeczenie sądowe, ugoda lub umowa pisemna,...