Prawo do świadczenia 500 plus utraci więcej samotnych rodziców

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła płaca minimalna. Rozporządzeniem z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794), Rada Ministrów ustaliła, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosić będzie 2250 zł (§ 1 cytowanego rozporządzenia). Jakie ma to...