Kancelaria odszkodowawcza czy adwokat?

Spraw związanych z odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę jest w dzisiejszych czasach bardzo dużo. Dotyczy to zarówno roszczenia o zapłatę odszkodowania jak i zadośćuczynienia. Wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, uszczerbek na zdrowiu czy szkoda w majątku - można byłoby długo wyliczać. Na rynku, obok kancelarii adwokackich czy prawnych, funkcjonują także tzw. kancelarie...

Błąd lekarza i pacjent w jego obliczu

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617), lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, jak również zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Niestety, nie zawsze...