Tag: Rozliczenia między konkubentami

  • Rozliczenia między konkubentami po rozstaniu
    ,

    Rozliczenia między konkubentami po rozstaniu

    Partnerzy żyjący w konkubinacie funkcjonują i żyją tak jak małżonkowie. Prowadzą wspólne gospodarstwa domowe, niekiedy mają wspólne rachunki bankowe, kupują nieruchomości, biorą wspólne kredyty i wychowują wspólne dzieci. Niemniej, przepisy prawa regulują kwestię rozliczenia po rozstaniu tylko między byłymi małżonkami. Przepisów dotyczących małżeńskiej wspólności majątkowej nie można stosować analogicznie do związków partnerskich. Jak wyglądają rozliczenia między konkubentami po rozstaniu?