Petycja – co to jest i jak z niej skorzystać?

Petycją jest pismo wniesione w interesie publicznym lub w interesie podmiotu wnoszącego petycję bądź podmiotu trzeciego za jego zgodą, którego przedmiotem jest żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię...