Zameldowanie najemcy w lokalu mieszkalnym

Zawarcie umowy najmu lokalu na cele mieszkaniowe może przysporzyć nie lada problemów. Dotyczy to w szczególności najmu zwykłego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które znacząco ograniczają uprawnienia wynajmującego, w szczególności jeżeli chodzi o usunięcie...