Dyskryminacja w zakładzie pracy

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu jest niedopuszczalna. Dotyczy to między innymi płci, wieku, niepełnosprawności, religii, narodowości, czy też przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania i orientacji seksualnej. Czy molestowanie seksualne to też dyskryminacja w rozumieniu Kodeksu pracy (KP)? Co zrobić w przypadku, gdy w zakładzie pracy...