Przesłanki orzeczenia rozwodu

Uzasadnienia rozwodu, mimo, że odnoszą się do innych stanów faktycznych, mają często pewne punkty wspólne. Niezależnie od tego kto sporządza pismo wszczynające postępowanie czytamy w nim najczęściej, że związek układał się pomyślnie, ale z czasem małżonkowie zaczęli oddalać się od siebie i dochodziło między nimi do konfliktów na różnych płaszczyznach. W pewnym...

Unieważnienie małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) przewiduje, że w określonych przypadkach możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Jest to instytucja, która, obok postępowania rozwodowego, umożliwia zakończenie związku małżeńskiego z tym, że zakończenie to następuje z mocą wsteczną, tj. tak, jak gdyby małżeństwo nigdy nie zostało zawarte. W jakich przypadkach i kto może żądać...