Tag: Małżeństwo

  • Unieważnienie małżeństwa
    ,

    Unieważnienie małżeństwa

    W określonych przypadkach możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Umożliwia to zakończenie związku małżeńskiego tak, jak gdyby małżeństwo nigdy nie zostało zawarte. W jakich przypadkach i kto może żądać unieważnienia małżeństwa?