Alimenty na dziecko i ich wysokość

Rodzice żyjący w rozłączeniu często nie są w stanie porozumieć się co do wysokości uczestniczenia jednego z nich w kosztach utrzymania i wychowania dziecka w sytuacji, gdy drugi sprawuje wiodącą opiekę nad dzieckiem. Z tego względu w sądach rodzinnych zawsze toczy się duża liczba spraw o zasądzenie alimentów w określonej wysokości. Dzięki temu obydwie strony mają pewność zarówno co do samego obowiązku alimentacyjnego, jak i jego wysokości oraz terminów płatności. Od czego zależy wysokość alimentów?