Windykacja

W sytuacji gdy kontrahenci nie płacą umówionego wynagrodzenia, skutecznym sposobem na odzyskanie należności jest windykacja. Kancelaria Adwokacka Zuzanny Lewandowskiej wspiera klientów indywidualnych oraz biznesowych w toku całego postępowania dotyczącego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jak również dochodzenia należności z tytułu umowy lub faktury VAT. Wspieramy naszych klientów na etapie przedsądowym, sądowym oraz w toku postępowania egzekucyjnego. Jak wygląda współpraca z Kancelarią?

Kontakt

W pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Zarówno rozmowa telefoniczna jak i kontakt mailowy do niczego Cię nie zobowiązują. Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: +48 510 668 414 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” na górze strony, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Rozmowa

W trakcie krótkiej rozmowy prawnik zapyta się Ciebie o podstawowe kwestie, czyli czego dotyczy sprawa, jak wygląda Twoja sytuacja, na czym ma polegać pomoc prawna Kancelarii, czy zostały już podjęte kroki w sprawie a jeśli tak to jakie, jak do tej pory przebiegała współpraca z kontrahentem, czy została zawarta umowa pisemna, jakimi dokumentami dysponujesz itp.

Wycena

W dalszym kroku, na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji, zostanie przygotowana dla Ciebie indywidualna wycena. W zależności od Twoich potrzeb, wycena obejmuje prowadzenie całej sprawy sądowej, sporządzenie pisma (pismo wszczynające postępowanie, pisma w toku postępowania, itp.) lub udzielenie konsultacji w sprawie.

Akceptacja wyceny

Wycena musi zostać przez Ciebie zaakceptowana. Kancelaria nie podejmie się żadnych czynności do momentu akceptacji wyceny i nie obciąży Cię kosztami.

Niezbędne dokumenty i ustalenia

Po akceptacji wyceny Kancelaria przygotuje dla Ciebie stosowne dokumenty, takie jak projekt umowy o prowadzenie sprawy oraz pełnomocnictwo w przypadku reprezentacji sądowej, czy listę potrzebnych informacji do sporządzenia pisma. Jeżeli została wybrana konsultacja, ustalisz z prawnikiem dogodny termin i formę konsultacji (stacjonarna, zdalna, mailowa lub telefoniczna).

Rozpoczęcie współpracy

W ostatnim kroku prawnik przekaże Ci wszystkie niezbędne informacje dotyczące współpracy, odpowie na Twoje pytania oraz wskaże dalsze kroki i terminy ich realizacji. Kancelaria na bieżąco będzie informowała Cię o postępach w sprawie. W każdej chwili możesz także skontaktować się z nami i uzyskać potrzebne informacje.

Kancelaria Adwokacka

Siedziba: ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa

Filia Kancelarii: ul. Batorego 4/16 05-091 Ząbki

NIP: 118 215 64 40

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 510 668 414

E-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

Strona: www.kancelarialewandowska.com