,

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Rodzice i ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jest to prawo niezależne od władzy rodzicielskiej, co oznacza, że nawet rodzic, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub który został jej pozbawiony, nadal ma pełne prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Niestety, utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodziców po rozstaniu jest bardzo częste. Co można zrobić?

Kontakty z dzieckiem w rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd zazwyczaj powierza stałą opiekę nad małoletnim jednemu z rodziców, jednocześnie ustalając sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców – w określone dni i godziny oraz w określony sposób (art. 58 § 1 KRO). Z uwagi na konflikt rodziców, który często trwa również po rozwiązaniu małżeństwa, wykonywanie kontaktów nierzadko bywa wyzwaniem. 

Kontakty z dzieckiem w innym postępowaniu

Sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem może zostać również ustalony w ugodzie zawartej przed sądem lub mediatorem.

W sytuacji, gdy rodzice nie pozostawali w małżeństwie lub sąd na podstawie art. 58 § 1b KRO odstąpił od orzekania o utrzymywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem, sposób utrzymywania tych kontaktów może zostać ustalony także wyrokiem w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym (sądem opiekuńczym).

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co można zrobić?

Zgodnie z art. 59815 § 1 KPC jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń (art. 59816 § 1 KPC).

W pierwszej kolejności więc, jeżeli kontakty rodzica z dzieckiem ustalone są prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem lub mediatorem, należy złożyć do sądu rejonowego wniosek o zagrożenie karą grzywny za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem.

Postępowanie o zagrożenie grzywną ma charakter dwuetapowy – najpierw sąd ostrzega rodzica utrudniającego kontakty, że w przypadku dalszego takiego postępowania zostanie na niego nałożona kara grzywny. Dopiero w razie dalszego utrudniania kontaktów sąd opiekuńczy nakłada na tego rodzica obowiązek zapłaty określonej kwoty, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. 

Jeżeli kontakty z dzieckiem nie zostały ustalone na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, jedynym sposobem na wyegzekwowanie widzeń z dzieckiem jest złożenie do sądu rejonowego wniosku o uregulowanie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zgodnie bowiem z art. 97 § 2 KRO rodzice co do zasady rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach dziecka (a tym jest sposób utrzymywania kontaktów z obydwojgiem rodziców), ale w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku w przedmiocie sposobu utrzymywania kontaktów lub gdy rodzice zawrą przed sądem lub mediatorem ugodę, o ile kontakty dalej będą utrudniane, możliwe jest podjęcie dalszych kroków związanych z zagrożeniem nałożenia kary grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Szukasz pomocy w sporządzeniu pisma?

Zadzwoń: +48 510 668 414

Napisz: kontakt@kancelarialewandowska.com

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.kancelarialewandowska.com

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się ze mną i dowiedz się co mogę dla Ciebie zrobić

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze

ZOBACZ TAKŻE:

Strona główna
Sklep
0
Koszyk
Szukaj
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x