Tag: Zwolnienie od kosztów sądowych

  • Zwolnienie od kosztów sądowych
    , ,

    Zwolnienie od kosztów sądowych

    Każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozparzenia swojej sprawy przez sąd. Niemniej, w sprawach cywilnych chociażby do samego wszczęcia postępowania wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej. Co zrobić w sytuacji, gdy nie ma się wystarczających środków na wszczęcie i prowadzenie postępowania cywilnego?