Rozliczenia między konkubentami po rozstaniu

Partnerzy żyjący w konkubinacie funkcjonują i żyją tak jak małżonkowie. Prowadzą wspólne gospodarstwa domowe, niekiedy mają wspólne rachunki bankowe, kupują nieruchomości, biorą wspólne kredyty i wychowują wspólne dzieci. Niemniej, przepisy prawa regulują kwestię rozliczenia po rozstaniu tylko między byłymi małżonkami. Przepisów dotyczących małżeńskiej wspólności...

Uznanie ojcostwa w związku nieformalnym

Coraz więcej młodych ludzi w Polsce decyduje się na wspólne życie bez zawierania małżeństwa. Prawie 30% dzieci rodzi się właśnie w konkubinatach, czyli związkach partnerskich nieusankcjonowanych w świetle prawa. Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, domniemuje się, że pochodzi ono od męża matki. Nie jest potrzebne uznanie dziecka przez jego ojca. W...