Prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego (KPK), co do zasady każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Nie jest to jednakże obowiązek o charakterze bezwzględnym. Ustawa reguluje bowiem przypadki, w których można uchylić się od jego spełnienia. Komu przysługuje prawo do odmowy składania zeznań?Zgodnie z art. 182 § 1 KPK,...