Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o wynagrodzeniu

Zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Do dóbr osobistych pracownika zalicza się także jego wynagrodzenie. Jak wskazuje się w doktrynie, „przepisy o ochronie dóbr osobistych służą ochronie wysokości wynagrodzenia pobieranego przez pracownika za wykonywaną pracę” (Komentarz do art. 111 Kodeksu pracy, w:...