Work-life balance – czy naprawdę tego potrzebuję?

Koncepcja work-life balance powstała na przełomie lat 70 i 80 XX wieku w odpowiedzi na narastający pracoholizm i wypalenie zawodowe spowodowane szybkim rozwojem społeczeństwa i rynku pracy. Idea ta polegać ma na takim zarządzaniu czasem, aby między życiem prywatnym a zawodowym istniała równowaga. Coraz częściej słyszy się o poszukiwaniu work-life balance przez pracowników, a...