Wezwanie do zapłaty, czyli nieterminowe płatności

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to zapewne przynajmniej raz w swojej karierze miałeś do czynienia z nieterminowymi płatnościami z tytułu wystawionych faktur VAT. Nierzadko zdarzają się także całkowite odmowy spełnienia świadczenia za wykonaną usługę. Co w takiej sytuacji można zrobić i czy od razu trzeba występować na drogę sądową? Zapoznajcie się z praktycznym...

Uzyskanie adresu zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako „KPC”), gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać między innymi oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. Co zrobić w sytuacji, gdy nie posiadamy adresu zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną? O ile uzyskanie adresu przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową...

Egzekucja alimentów z zagranicy

W poprzednim poście pisałam o sposobach dochodzenia alimentów, gdy dłużnik alimentacyjny znajduje się na terenie kraju. Niestety, coraz częściej dochodzi do ucieczki alimenciarzy za granicę. Jakie wtedy prawa przysługują osobom uprawnionym jak wygląda egzekucja alimentów z zagranicy?Kraje Unii EuropejskiejW dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Europejskiej...