Alimenciarz – jak sobie z nim poradzić?

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Tytułem wykonawczym do egzekucji alimentów mogą być orzeczenie sądowe, ugoda lub umowa pisemna,...