Uznanie za zmarłego

Autorem publikacji jest Martyna Dobkowska, studentka II roku prawa na Uniwersytecie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Istotne znaczenie z punktu widzenia wielu dziedzin prawa ma śmierć człowieka. To z chwilą śmierci człowiek traci zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Nabywa ją z kolei w chwili urodzenia (art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego,...