Unieważnienie małżeństwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) przewiduje, że w określonych przypadkach możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Jest to instytucja, która, obok postępowania rozwodowego, umożliwia zakończenie związku małżeńskiego z tym, że zakończenie to następuje z mocą wsteczną, tj. tak, jak gdyby małżeństwo nigdy nie zostało zawarte. W jakich przypadkach i kto może żądać...