Tag: Umowa

  • ,

    Wpis umowy najmu do księgi wieczystej bez zgody wynajmującego

    W dzisiejszych czasach umowy najmu są powszechnie zawierane, niezależnie od tego, czy jest to najem na cele mieszkaniowe, czy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Najemca może zażądać wpisania umowy najmu do księgi wieczystej nieruchomości. Czy w sytuacji, gdy wynajmujący nie wyrazi zgody na wpis, najemca i tak może wystąpić z takim wnioskiem do sądu? Czy taki wpis zwiększa ochronę prawną najemcy?