Tag: Umowa o pracę

  • ,

    Zachowanie w tajemnicy informacji o swoim wynagrodzeniu

    Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Do dóbr osobistych pracownika zalicza się także jego wynagrodzenie. Czy skoro pracodawca nie ma prawa do rozpowszechniania informacji o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników, to może zobowiązać pracownika do utrzymywania w tajemnicy informacji o wysokości swojego wynagrodzenia przed innymi pracownikami?