Odmowa przyjęcia wypowiedzenia

Przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę regulują przepisy prawa pracy. Kodeks pracy przewiduje szereg wymogów, które wypowiedzenie umowy o pracę musi spełnić, aby było skuteczne. Ponadto, wypowiedzenie musi być także zgodne z prawem. Niekiedy zdarza się, że mimo prawidłowego sporządzenia wypowiedzenia umowy o pracę pracownik odmawia jego przyjęcia. Czy odmowa przyjęcia...

Szczególna ochrona pracownicy w ciąży

Jednym z głównych dylematów pracownic, które właśnie dowiedziały się, że zaszły w ciążę, jest poinformowanie o tym fakcie pracodawcy. Decyzji nie ułatwiają zasłyszane historie z życia wzięte i niekoniecznie mające związek z prawdą, takie jak "nie mów o ciąży, bo cię zwolni!". Na czym polega szczególna ochrona pracownicy w ciąży?Szczególna ochrona pracownicyPracownica...

Ślub a urlop okolicznościowy

Melduję się po urlopie! Mam nadzieję, że Was również przepełnia energia mimo nieciekawej pogody za oknem. Tym razem chciałabym poruszyć temat ślubów pracowników. Czy z tego tytułu przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?Uprawnienie pracownikaCo do zasady, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w razie jego ślubu ( § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i...

Podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się podnoszenie przez pracowników kwalifikacji. Coraz więcej z nich chce brać udział w szkoleniach, zdobywać certyfikaty czy podejmować studia podyplomowe. Wzrasta również liczba pracodawców, którzy chcą inwestować w rozwój swojej kadry. W tym celu najczęściej podpisywana jest umowa szkoleniowa. Czym jest i z czym się...

Choroba nie zawsze chroni pracownika przed zwolnieniem

Ochrona pracownika w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest jedną z podstawowych zasad dotyczących rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy (KP), pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający...

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o wynagrodzeniu

Zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Do dóbr osobistych pracownika zalicza się także jego wynagrodzenie. Jak wskazuje się w doktrynie, „przepisy o ochronie dóbr osobistych służą ochronie wysokości wynagrodzenia pobieranego przez pracownika za wykonywaną pracę” (Komentarz do art. 111 Kodeksu pracy, w:...