Tag: Ubezpieczenie

  • ,

    Obniżenie odszkodowania z OC

    Wypadki komunikacyjne, mniejsze lub większe stłuczki, zdarzają się często i każdemu. Decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania z OC sprawcy nie jest ostateczna i można się od niej odwołać, a nawet dochodzić pozostałej części odszkodowania przed sądem.

  • ,

    Co to jest kancelaria odszkodowawcza?

    Kancelarii odszkodowawczych w Polsce jest coraz więcej. Nierzadko nazywane są one tzw. „poszukiwaczami ofiar”. Przedstawiciele zatrudnieni w takich firmach lub z nimi współpracujący na podstawie prowizji pojawiają się dokładnie tam, gdzie zdarzyła się komuś krzywda. Często są to nie tylko drzwi mieszkania, ale również szpitalnej sali. Czym jest kancelaria odszkodowawcza?