Opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy

mgr Aldona Staniekprawnik, uczestniczka Studiów Podyplomowych z Prawa Medycznego i Bioetykina Uniwersytecie Jagiellońskim Ponad roku temu weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nazywana również ustawą antyprzemocową. Ustawa reguluje zasady postępowania w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie oraz osób nią dotkniętych. Nowelizacja zapewniła...