Alimenty natychmiastowe – jak je uzyskać?

Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy spotykałam się z pytaniami rodziców o tzw. alimenty natychmiastowe. Zarówno matki jak i ojcowie poszukują w internecie informacji dotyczących tego w jaki sposób je uzyskać, w jakiej wysokości i jak wygląda procedura oraz do kogo zwrócić się o pomoc w tej sprawie.W sieci, głównie na grupach w portalach społecznościowych, szerzy się...

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Zarówno w sieci, jak i w swojej praktyce zawodowej, często spotykam się z pytaniem dotyczącym tego kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny. Sporo osób jest przekonanych, że obowiązek ten wygasa automatycznie z dniem ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Druga grupa osób uważa, że datą końcową obowiązku alimentacyjnego jest dzień ukończenia nauki w szkole wyższej, jeśli dziecko...

Istotne sprawy dziecka

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione  i obowiązane do jej wykonywania. Istotne sprawy dziecka powinny być przedmiotem wspólnej decyzji rodziców. Niestety, często zdarza się, że rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, np. co do zmiany miejsca zamieszkania, wyboru szkoły, sposobu leczenia czy dodatkowych szczepień...

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Uzasadnienia rozwodu, mimo, że odnoszą się do innych stanów faktycznych, mają często pewne punkty wspólne. Niezależnie od tego kto sporządza pismo wszczynające postępowanie czytamy w nim najczęściej, że związek układał się pomyślnie, ale z czasem małżonkowie zaczęli oddalać się od siebie i dochodziło między nimi do konfliktów na różnych płaszczyznach. W pewnym...

Wiadomości SMS w sprawie o rozwód

Sprawy o rozwód nie należą do najłatwiejszych. Abstrahując od osobistych emocji stron postępowania, w grę wchodzi także trudne postępowanie dowodowe. Zarówno powód jak i strona pozwana poszukują każdej możliwości dla poparcia swoich twierdzeń i wygrania sprawy. Niekiedy zdarzają się takie sytuacje, że zeznania świadków nie wystarczą. Czy wiadomość sms w sprawie o rozwód...

Przestępstwo niealimentacji

Ostatni wpis dotyczący sposobu ustalania wysokości alimentów przysługujących na dziecko cieszył się dużą popularnością. Niemniej, nawet wtedy, gdy alimenty zostaną zasądzone przez sąd w określonej wysokości, może dojść do uchylania się od ich płacenia przez zobowiązanego do tego rodzica. Czym jest przestępstwo niealimentacji i jak dochodzić swoich praw? Pojęcie...