Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) to swoiste novum wśród spółek prawa handlowego, uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych (KSH). Mówiono o niej już od dawna, lecz do tej pory ograniczano się zaledwie do wskazania momentu jej wdrożenia. Niejednokrotnie przesuwano wejście w życie regulacji dot. P.S.A. na rok 2021 – wstępnie miał to być marzec, a obecnie lipiec bieżącego roku....