Prosta spółka akcyjna

mgr Aldona Staniek prawnik, uczestniczka Studiów Podyplomowych z Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) to swoiste novum wśród spółek prawa handlowego, uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych (KSH). Mówiono o niej już od dawna, lecz do tej pory ograniczano się zaledwie do wskazania momentu jej wdrożenia. Niejednokrotnie...