Darowizna od członka rodziny

Co do zasady dużo osób wie na czym polega darowizna. Sprawa komplikuje się wtedy, kiedy chcemy już obdarować osobę najbliższą i wszystko przechodzi z teorii na praktykę. Pojawia się wtedy mnóstwo pytań dotyczących tego jak ma wyglądać umowa, czy konieczne jest jej sporządzenie, czy trzeba udać się notariusza oraz czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn. Jak to jest...

Ubezwłasnowolnienie i jego konsekwencje

Moje ostatnie doświadczenia uświadomiły mi ogrom problemów, z którymi niektórzy muszą zmierzyć się w swoim codziennym życiu. Gdy osoba najbliższa choruje, piętrzą się nie tylko ilość spraw do załatwienia, ale także kwestie natury prawnej. Czasem niezbędne staje się nawet pozbawienie chorego możliwości podejmowania decyzji w sprawach go dotyczących, a więc...

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

W dzisiejszych czasach, podobnie jak korzystanie z samochodu jest na porządku dziennym, tak samo częste stały się wypadki drogowe lub niewielkie stłuczki z udziałem co najmniej dwóch pojazdów. Czy naprawienie szkody obejmuje także zwrot najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu uszkodzonego?Naprawienie wyrządzonej szkodyPodmiotem obowiązanym do naprawienia szkody jest co do...

Uznanie za zmarłego

Autorem publikacji jest Martyna Dobkowska, studentka II roku prawa na Uniwersytecie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Istotne znaczenie z punktu widzenia wielu dziedzin prawa ma śmierć człowieka. To z chwilą śmierci człowiek traci zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Nabywa ją z kolei w chwili urodzenia (art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego,...

Doręczenia po nowemu, czyli z deszczu pod rynnę

W dniu 4 lipca br. uchwalona została nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), która wprowadza zmiany w prawie 300 artykułach. Ustawa została ogłoszona w dniu 6 sierpnia (Dz.U. 2019 poz. 1469), co oznacza, że większość zmian wejdzie w życie w dniu 7 listopada. Dotyczy to między innymi doręczeń, których zasady mają zostać znacznie obostrzone. Jakie utrudnienia już...

Zwolnienie od kosztów sądowych

Każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozparzenia swojej sprawy przez sąd. Niemniej jednak, tak jak w sprawach karnych wszczęcie i kontynuowanie postępowania nic nie kosztuje, tak w sprawach cywilnych chociażby do samego wszczęcia postępowania wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej. W toku postępowania mogą pojawić się też dodatkowe koszty, takie jak między innymi związane z...