Prawa pacjenta w dobie pandemii

Wraz z pojawieniem się na świecie koronawirusa, o którym nie wiedziano dotąd nic, pojawił się problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Do tej pory świadczenia te były udzielane pacjentom bez jakichkolwiek ograniczeń. Niestety, wirus zdecydował o zmianie nie tylko naszego codziennego życia, ale także realizacji jednego z podstawowych praw pacjenta, jakim jest równy dostęp do...