Pozew o alimenty w pigułce

mgr Aldona Staniek prawnik, uczestniczka Studiów Podyplomowych z Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie JagiellońskimCoraz częściej zdarzają się sytuacje, w których jedno z rodziców nie pokrywa należności względem swojego dziecka, a które winny być wypłacane na jego potrzeby umownie (dobrowolnie) bądź na mocy wyroku sądowego. Jeśli w tej kwestii rodzice są zgodni to, co...