Apelacja karna – wymogi formalne i sposób konstruowania

Apelacja karna to zwyczajny środek odwoławczy, który może być wniesiony od nieprawomocnego wyroku sądu I instancji. Prawo do wniesienia apelacji mają co do zasady strony postępowania, czyli oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel publiczny oraz oskarżyciel prywatny. Termin do wniesienia apelacji to 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jej skuteczne złożenie...