Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym

Autorem publikacji jest mgr inż. Anna Kawęcka, starszy specjalista w wydziale Prawnym i PPP MFiPR. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, studia inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, a także studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska UWr. Obecnie studiuje architekturę krajobrazu i jest...

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze jest postępowaniem odrębnym, które zostało uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4971 - 505 KPC. Ma ono na celu szybkie rozpoznanie sprawy, a co za tym idzie uzyskanie tytułu wykonawczego i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie upominawcze dotyczy co do zasady roszczeń o charakterze majątkowym. Jak uzyskać nakaz zapłaty...