Zwolnienie od kosztów sądowych

Każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozparzenia swojej sprawy przez sąd. Niemniej jednak, tak jak w sprawach karnych wszczęcie i kontynuowanie postępowania nic nie kosztuje, tak w sprawach cywilnych chociażby do samego wszczęcia postępowania wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej. W toku postępowania mogą pojawić się też dodatkowe koszty, takie jak między innymi związane z...