Nowy związek w trakcie rozwodu a orzeczenie o winie

W sieci krąży wiele artykułów o tematyce prawnej, które niekoniecznie udzielają rzetelnych i jasnych informacji na dany temat. Ostatnio zetknęłam się z wnioskiem o rozwód (zamiast pozwem o rozwód) oraz informowaniem potencjalnych klientów, że w sprawie rozwodowej sąd może nie wymagać osobistego stawiennictwa, a stawić się za stronę w toku całego postępowania może wyłącznie...

Rozwód – jak wygląda spotkanie z adwokatem?

Umówienie się na konsultację z prawnikiem brzmi bardzo prozaicznie, ale jest to pierwszy ważny, jakże trudny, krok podejmowany przez małżonków niewidzących już szansy na uratowanie swojego związku małżeńskiego. W tym czasie przychodzi poradzić sobie z wieloma sprzecznymi emocjami dotyczącymi rozkładu pożycia małżeńskiego i nowej wizji przyszłości. Dodatkowo dochodzą obawy...

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co do zasady, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Czy ma taki obowiązek? Z czym wiąże się orzeczenie o winie w rozwodzie? Obowiązki sądu Art. 57 § 1 Kodeksu...