Tag: OC

  • ,

    Obniżenie odszkodowania z OC

    Wypadki komunikacyjne, mniejsze lub większe stłuczki, zdarzają się często i każdemu. Decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania z OC sprawcy nie jest ostateczna i można się od niej odwołać, a nawet dochodzić pozostałej części odszkodowania przed sądem.