Podwyższenie alimentów

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Raz ustalona...

Alimenty dla byłego małżonka – jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny najczęściej kojarzy się z łożeniem na utrzymanie dzieci przez ich rodziców po rozwodzie. Niemniej, przepisy prawa polskiego obciążają tym obowiązkiem także krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Co więcej, sąd może zasądzić odpowiednią kwotę na rzecz jednego z małżonków po rozwodzie. W jakich...