Tag: Obowiązek alimentacyjny

 • Podwyższenie alimentów
  ,

  Podwyższenie alimentów

  Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Raz ustalona kwota alimentów może być zmieniona. Kiedy podwyższenie alimentów jest możliwe?

 • Alimenty dla byłego małżonka – jak je uzyskać?
  ,

  Alimenty dla byłego małżonka – jak je uzyskać?

  Obowiązek alimentacyjny najczęściej kojarzy się z łożeniem na utrzymanie dzieci przez ich rodziców po rozwodzie. Sąd może także zasądzić odpowiednią kwotę na rzecz jednego z małżonków po rozwodzie. W jakich sytuacjach można zostać obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym względem byłego małżonka?