Tag: Koszty sądowe

 • Zwrot kosztów procesu od drugiej strony
  , ,

  Zwrot kosztów procesu od drugiej strony

  Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podobnie, gdy strona chce skorzystać z reprezentacji adwokata, to ona jest obowiązana do poniesienia kosztów zastępstwa procesowego a nie jej przeciwnik. Czy i kiedy sąd orzeka zwrot kosztów adwokata od drugiej strony jest możliwy?

 • Zwolnienie od kosztów sądowych
  , ,

  Zwolnienie od kosztów sądowych

  Każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozparzenia swojej sprawy przez sąd. Niemniej, w sprawach cywilnych chociażby do samego wszczęcia postępowania wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej. Co zrobić w sytuacji, gdy nie ma się wystarczających środków na wszczęcie i prowadzenie postępowania cywilnego?